Готовая компания в Польше

Іноземні підприємства можуть створювати представництва своїх компаній на території Республіки Польща. Представництво іноземного підприємства не є юридично самостійною формою, воно є лише організаційним підрозділом, який займається рекламою та просуванням від імені іноземного підприємства. Представництво можуть створити також іноземні особи для просування економіки своєї країни, з урахуванням того, що рамки дії представництва можуть включати лише просування та рекламу економіки їхньої країни. Представництво компанії також не є самостійною одиницею майна.

Заява про внесення запису до реєстру

Заява повинна бути складена польською мовою і містити:

• назву, місцезнаходження та форму іноземного підприємства, яке створює представництво;
• предмет господарської діяльності іноземного підприємства, яке створює представництво;
• ім'я, прізвище та польську адресу співробітника представництва, уповноваженого представляти іноземну компанію;
• майбутню адресу представництва в Польщі.

До заяви додається:

• копія статуту (договору, установчого акту) іноземного підприємства у випадку, якщо іноземний підприємець діє на підставі одного з цих актів;
• виписка з торгівельного реєстру у випадку, якщо іноземний підприємець здійснює свою діяльність на підставі запису в реєстрі;
• заява від іноземного підприємства про створення представництва на території Польщі;
• документ, що підтверджує право іноземного підприємства на приміщення, в якому буде розташоване представництво.

Зазначені документи, якщо вони складені іноземною мовою, слід надати разом з присяжним перекладом на польську мову. Вказання предмета господарської діяльності при внесенні запису до реєстру є важливим для визначення зв'язку діяльності з рекламою чи просуванням товарів або послуг з фактичною діяльністю іноземного підприємства.

Rectangle 15

Внесення запису до реєстру


Створення представництва компанії підлягає реєстрації в Реєстрі представництв зарубіжних підприємців, яким керує міністр з відповідних справ. Міністр здійснює запис на підставі поданої заяви. Запис представництва в реєстр підтверджує відповідне посвідчення. Воно буде містити дані, зазначені у заявці на запис до реєстру, дату запису та номер запису в реєстрі. Міністр економіки може відмовити у внесенні запису до реєстру у разі:

• створення представництва може створити загрозу безпеці, обороноздатності країни або державної таємниці, або іншому важливому суспільному майну;
• діяльність іноземного підприємства виходить за межі реклами та просування економіки країни або містить недоліки, які не були виправлені у встановлений термін, а також через відсутність необхідних документів.

Іноземна компанія, що створила представництво, зобов'язана:

• використовувати назву материнської компанії на мові країни її реєстрації, зазначаючи свою юридичну особу польською мовою з додаванням "Przedstawicielstwo w Polsce";
• представництва повинні вести окрему бухгалтерську звітність повністю на польській мові згідно польських положень про бухгалтерський облік;
• повідомляти Міністра економіки Польщі про початок або завершення процедури ліквідації іноземного суб'єкта, втрати права на здійснення своєї діяльності, втрати права розпорядження майном, будь-яких фактичних та правових змінах, які містить заявка про реєстрацію представництва, у строк не пізніше 14 днів з моменту настання цих подій.

Понад 30 років на ринку. Маємо великий досвід і знаємо як вам допомогти.

Не зволікайте звертатися до нас

Якщо ви зацікавлені в наших послугах, будь ласка, заповніть та надішліть цю форму, і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше
НАДІСЛАТИ ЗАЯВКУ

Ми використовуємо файли cookie!