Jesteś zagranicznym przedsiębiorcom i chcesz otworzyć przedstawicielstwo twojej firmy w Polsce? My też pomagamy w tym zakresie. Proszę jednak pamiętać że przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności gospodarczej a wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Kto może otwierać przedsiębiorstwo?

Osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.

 • Złożyć wniosek wraz z załącznikami do rejestru przedstawicielstw.

Wniosek powinien zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
  2. przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
  3. imię, nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  4. adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego
 • Dokument potwierdzający adres siedziby, zasady reprezentacji oraz wskazaniu osób uprawionych do reprezentacji
 • Dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

Wszystkie dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przysięgłym tłumaczem jak również,  jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 poświadczony przez apostille.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, wypełnij i wyślij ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej
WYŚLIJ WNIOSEK

Zapisz się na newsletter